Visie

Samen groeien en bloeien met plezier om te worden wie je bent!


In ons lesgeven is er een balans in

  • kwalificatie (kennis en vaardigheden)
  • socialisatie (omgaan met anderen)
  • persoonsvorming (ontwikkeling eigen identiteit)  


Wij willen de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend verbeteren en versterken, waardoor onze kinderen:

  • meer intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren,
  • meer betrokken zijn bij het leren en er plezier aan beleven,
  • het aanbod krijgen dat beter aansluit op het niveau en de onderwijsbehoeften,
  • vaardigheden leren die ze in de toekomst nodig hebben, zoals samenwerken, probleem oplossen, zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie.


Voor meer informatie over onze manier van werken verwijzen we u graag naar onze schoolgids en schoolkalender.

 

Cookie instellingen