Speerpunten

  • stapgewijs naar zelfstandigheid
  • vakleerkracht muziek en gym
  • prachtige grote schooltuin                        
  • schoolbibliotheek   
  • bewegend leren                                      
  • verbeteren rekenen en leesonderwijs EDI                                            
  • activiteiten buitenschooltijd zoals naschoolse gym en muziek
Cookie instellingen