Speerpunten

 • De basis op orde: regels en routines
 • Groeibewust kleuteronderwijs
 • Vakleerkracht muziek en gym
 • Prachtige grote schooltuin                        
 • Schoolbibliotheek   
 • Positief schoolklimaat   
 • Rijke leeromgeving                                
 • Verbeteren rekenen en leesonderwijs EDI                                            
 • Activiteiten buitenschooltijd zoals naschoolse gym en muziek
 • Verbinding met de wijk
 • Kwalitatief sterke lessen
Cookie instellingen