Speerpunten

 • NT2  taalklas groep 1/2/3
 • stapgewijs naar zelfstandigheid
 • 2x per week verlengde schooldag
 • vakleerkracht muziek & gym
 • prachtige grote schooltuin                      
 • 2x per week huiswerkbegeleiding          
 • schoolbieb    
 • bewegend leren                                      
 • verbeteren rekenonderwijs EDI
 • judo KWINK                                                
 • pedagogisch klimaat
Cookie instellingen