Speerpunten

  • De basis op orde: regels en routines
  • Kwalitatief sterke lessen
  • Rots en water
  • Vakdocent gym
  • Rijke leeromgeving
  • Groeibewust kleuteronderwijs
  • Positief schoolklimaat
  • Stapsgewijs naar zelfstandigheid
  • Verbeteren rekenonderwijs en leesonderwijs

 
Cookie instellingen