MR

Waarom een MR?

De relatie tussen ouders, schoolteam en bevoegd gezag (bestuur) is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs sinds 1992. In deze wet staat dat het schoolbestuur de taak heeft een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Bovendien staat in de wet en in het MR-reglement in detail wat de taken en bevoegdheden van de MR zijn, maar kort gezegd "De MR vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten richting het management en het bestuur van de school".

Taken en bevoegdheden van de MR

De MR bestaat uit een een aantal ouders en een vertegenwoordiging van het personeel. Ieder lid zit voor een periode van 3 jaar in de MR. Iedere ouder/verzorger van een kind kan in de MR komen (als lid van de oudergeleding), wanneer er een (ouder) plaats beschikbaar komt. Indien nodig worden er verkiezingen gehouden voor de MR, waarbij alle ouders kiesgerechtigd zijn.

De MR komt ongeveer 1 keer per maand bij elkaar en heeft 1 of 2 keer per jaar overleg met het bevoegd gezag. Overigens zijn de MR vergaderingen openbaar en zijn de notulen voor iedereen in te zien.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden:
1. Instemmingsrecht: de MR wordt gevraagd goedkeuring te geven
2. Adviesrecht: de MR wordt gevraagd advies te geven

De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht over de schoolgids, het schoolplan, het schoolreglement, de klachtenregeling en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Adviesrecht heeft de MR onder andere over het lesrooster en de organisatie van de school.

Om dit te kunnen doen, heeft de MR het recht om, binnen vastgestelde grenzen van de wet en het reglement, alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken. Via de MR kunt u dus uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uit oefenen. Ook kunt u de MR–leden altijd aanspreken over bovengenoemde zaken.
Dit kan ook via de e-mail: mr.1000@kindante.nl

Namens de oudergeleding hebben zitting in de MR:
Sanne van den Biggelaar | locatie Lindenheuvel
Maud Karstenberg | locatie Zuid 
Namens de leerkrachten hebben zitting in de MR:
Natascha op den Akker | Locatie Zuid 
Lia Weeda | locatie Lindenheuvel en Zuid

Meer informatie? Bent u geïnteresseerd? Aarzel dan niet om informatie te vragen aan één van de MR-leden
Of bezoek een keer vrijblijvend de vergadering. U bent altijd van harte welkom.

De oudergeleding stelt zich aan u voor: Mijn naam is Sanne van den Biggelaar en sinds begin van dit schooljaar ben ik lid van de MR van de duizendpoot.
Samen met Martin en onze zoon Daan woon ik op Lindenheuvel.
Daan zit in groep 5 locatie lindenheuvel.
Ik ben werkzaam als verpleegkundige op de maag-darm-lever afdeling van Zuyderland locatie Sittard-Geleen.
In mijn vrije tijd mag ik graag sporten waaronder paardrijden en borrelen met vrienden.
Als er vragen zijn stel ze gerust.


Ik ben Maud de Kruijf, de moeder van Phoebe (groep 5) en Lennox (groep 1/2). Ik zit in de OV, ben luizenmoeder, hulpouder met lezen en help een handje, of auto, waar nodig is voor hulp op school. Ik heb al 2 vergaderingen mogen bijwonen van de MR. Dit heeft mij alleen maar meer gemotiveerd om deel te nemen. 
Ik geloof dat het van groot belang is dat zowel ouders als leerkrachten een stem hebben in beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs en de werkzaamheden van de leerkrachten. Dit is omdat deze beslissingen dagelijks genomen worden in school en belangrijk zijn voor de toekomst van onze kinderen. Goed onderwijs wordt immers samen gemaakt. Daarom wil ik graag een rol spelen in de medezeggenschapsraad, namens mijzelf en als vertegenwoordiger van alle ouders. 


Vragen:
Als u vragen, opmerkingen of andere ideeën heeft, twijfel dan niet om ons aan te spreken, of stuur een mailtje naar het algemene MR e-mail adres .
mr.1000@kindante.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR)

De openbare basisscholen in Sittard/Geleen zijn aangesloten bij de stichting Kindante.
Van alle scholen die bij de stichting Kindante zijn aangesloten worden vanuit de lokale MR 1 leerkracht en 1 ouder afgevaardigd naar de GMR.

De GMR adviseert en praat mee over die zaken die de eigen schoolorganisatie overstijgen, zoals het bestuursformatieplan en aspecten van het personeelsbeleid.
Iedere MR vergadering worden belangrijke zaken teruggekoppeld vanuit de GMR.

Cookie instellingen