OV

 

Koopt u wel eens online? Via deze link komt u uit bij ruim 300 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar gaat er een commissie naar Oudervereniging Openbare Basisschool "de Duizendpoot", locatie Zuid  U sponsort dus gratis!
De oudervereniging

De oudervereniging ondersteunt het team bij de organisatie van een aantal zaken. Voor elke activiteit is er een werkgroep samengesteld die bestaat uit één of meerdere teamleden en één of meerdere leden van het bestuur van de oudervereniging.

De werkgroep maakt in onderling overleg de keuze m.b.t. de invulling van de te organiseren activiteit. Aan het begin van het schooljaar worden de werkgroepen samengesteld, bestaande uit leerkrachten en OV leden. Voor de uitvoering worden de werkgroepen aangevuld met ouders/verzorgers.

Elke werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van haar activiteit. De uitvoering van een activiteit kan dus per schooljaar verschillen. Ruimschoots voor de activiteit, minimaal 6 weken van te voren, wordt een eerste overleg gepland. Voorbeelden van werkgroepen zijn: Kinderboekenweek, winterfeest, een crea-dag, schoolreis, carnaval en het schoolontbijt. 

Heeft u interesse om mee te werken of mee te denken bij een van de activiteiten, meld u zich dan aan bij de schoolleiding, de leerkracht van uw kind of bij een van de leden van de Oudervereniging (of kort gezegd: de OV).

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage bedraagt € 40,- per kind per schooljaar. Voor instromers na 1 januari betaalt u € 20,- . Hiervan wordt het grootste gedeelte gereserveerd voor ons jaarlijkse schoolreisje. Verder wordt het gebruikt voor de bekostiging van de overige activiteiten van school. 
Al deze activiteiten kunnen alleen doorgaan als de ouderbijdrage wordt betaald. Wij rekenen erop dat jullie het bedrag allemaal betalen, zodat we leuke dingen voor de kinderen kunnen blijven organiseren.
Betalen kan op de volgende manieren:
- Contant bij de administratie
- Via een machtigingsformulier. Dit is verkrijgbaar bij de administratie.
- Overboeken via de bank op rekeningnummer; Locatie Zuid: NL12INGB000623676 t.n.v. Oudervereniging de Duizendpoot, o.v.v. de naam en de klas(sen) van uw kind(eren)
 
Cookie instellingen