OV

Het doel van de Oudervereniging is samen met het team activiteiten organiseren voor de kinderen van de school.

Het bestuur van de oudervereniging OBS de 1000-poot locatie Lindenheuvel bestaat een bestuur, te weten een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en leden. Dit bestuur zal minimaal 6 keer per jaar vergaderen.

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering: hierin worden plannen voor dit schooljaar voorgelegd en wordt de begroting van het lopende jaar vastgesteld. De bevindingen van de kascontrolecommissie over het afgelopen schooljaar zullen gepresenteerd worden. Tevens zal de samenstelling van het bestuur worden vastgesteld.

Door werkgroepen worden de activiteiten uitgevoerd: elke activiteit heeft een eigen werkgroep met daarin leerkrachten en ouders die samen een activiteit bedenken, organiseren en uitvoeren.

Onder activiteiten bedoelen wij: de kinderboekenweek, de herfstwandeling, Sinterklaas, de winteractiviteit, carnaval, afsluiting van de projectweek, de afsluiting van het schooljaar en natuurlijk het schoolreisje (begin van het nieuwe schooljaar).

Deze activiteiten zijn in de schoolkalender terug te vinden.

Om deze activiteiten te kunnen organiseren is een ouderbijdrage vastgesteld: deze ouderbijdrage bedraagt € 40,- per kind per schooljaar. 
Kinderen die instromen na 1 januari betalen nog een bijdrage van €20,- per kind en kinderen die instromen na 1 mei betalen geen ouderbijdrage voor het lopende schooljaar.

Betalen kan op de volgende manieren:
- Contant bij de administratie
- Via een machtigingsformulier. Dit is verkrijgbaar bij de administratie.
- Overboeken via de bank op rekeningnummer; Locatie Lindenheuvel: NL27RABO0129370215 t.n.v. Oudervereniging de Duizendpoot, o.v.v. de naam en de klas(sen) van uw kind(eren).

Contactlijst bestuur OV Lindenheuvel:

Voorzitter: Eva Dorenberg, moeder van Chana en Kyara.
Secretaris: vacature
Penningmeester: Dana
Bestuurslid: Jessyca Uiterwaal, moeder van mama van Noah en Zoë en vacature
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kom dan gerust naar ons toe.

U kunt ook mailen naar OVLind@kindante.nl

Cookie instellingen