MR

Waarom een MR? 
 
De relatie tussen ouders, schoolteam en bevoegd gezag (bestuur) is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs sinds 1992. In deze wet staat dat het schoolbestuur de taak heeft een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Bovendien staat in de wet en in het MR-reglement in detail wat de taken en bevoegdheden van de MR zijn, maar kort gezegd "De MR vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten richting het management en het bestuur van de school". 
 
Taken en bevoegdheden van de MR 
 
De MR bestaat uit een een aantal ouders en een vertegenwoordiging van het personeel. Ieder lid zit voor een periode van 3 jaar in de MR. Iedere ouder/verzorger van een kind kan in de MR komen (als lid van de oudergeleding), wanneer er een (ouder) plaats beschikbaar komt. Indien nodig worden er verkiezingen gehouden voor de MR, waarbij alle ouders kiesgerechtigd zijn. 
 
De MR komt ongeveer 1 keer per maand bij elkaar en heeft 1 of 2 keer per jaar overleg met het bevoegd gezag. Overigens zijn de MR vergaderingen openbaar en zijn de notulen voor iedereen in te zien. 
 
De MR heeft twee soorten bevoegdheden: 
1. Instemmingsrecht: de MR wordt gevraagd goedkeuring te geven 
2. Adviesrecht: de MR wordt gevraagd advies te geven 
 
De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht over de schoolgids, het schoolplan, het schoolreglement, de klachtenregeling en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Adviesrecht heeft de MR onder andere over het lesrooster en de organisatie van de school. 
 
Om dit te kunnen doen, heeft de MR het recht om, binnen vastgestelde grenzen van de wet en het reglement, alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken. Via de MR kunt u dus uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uit oefenen. Ook kunt u de MR–leden altijd aanspreken over bovengenoemde zaken. 
Dit kan ook via de e-mail: mr.1000@kindante.nl 
 
Namens de oudergeleding hebben zitting in de MR: 
Sanne van den Biggelaar | locatie Lindenheuvel
Maud Karstenberg  | locatie Zuid
 
Namens de leerkrachten hebben zitting in de MR: 
Natascha op den Akker | Locatie Zuid
Lia Weeda | Locatie Lindenheuvel
 
Meer informatie? Bent u geïnteresseerd? Aarzel dan niet om informatie te vragen aan één van de MR-leden 
Of bezoek een keer vrijblijvend de vergadering. U bent altijd van harte welkom. 
 
Vragen: 
Als u vragen, opmerkingen of andere ideeën heeft, twijfel dan niet om ons aan te spreken, of stuur een mailtje naar het algemene MR e-mail adres . 
mr.1000@kindante.nl 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) 
 
De openbare basisscholen in Sittard/Geleen zijn aangesloten bij de stichting Kindante. 
Van alle scholen die bij de stichting Kindante zijn aangesloten worden vanuit de lokale MR 1 leerkracht en 1 ouder afgevaardigd naar de GMR. 
 
De GMR adviseert en praat mee over die zaken die de eigen schoolorganisatie overstijgen, zoals het bestuursformatieplan en aspecten van het personeelsbeleid. 
Iedere MR vergadering worden belangrijke zaken teruggekoppeld vanuit de GMR. 

Cookie instellingen