MR

Waarom een MR? 
 
De relatie tussen ouders, schoolteam en bevoegd gezag (bestuur) is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs sinds 1992. In deze wet staat dat het schoolbestuur de taak heeft een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Bovendien staat in de wet en in het MR-reglement in detail wat de taken en bevoegdheden van de MR zijn, maar kort gezegd "De MR vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten richting het management en het bestuur van de school". 
 
Taken en bevoegdheden van de MR 
 
De MR bestaat uit een een aantal ouders en een vertegenwoordiging van het personeel. Ieder lid zit voor een periode van 3 jaar in de MR. Iedere ouder/verzorger van een kind kan in de MR komen (als lid van de oudergeleding), wanneer er een (ouder) plaats beschikbaar komt. Indien nodig worden er verkiezingen gehouden voor de MR, waarbij alle ouders kiesgerechtigd zijn. 
 
De MR komt ongeveer 1 keer per maand bij elkaar en heeft 1 of 2 keer per jaar overleg met het bevoegd gezag. Overigens zijn de MR vergaderingen openbaar en zijn de notulen voor iedereen in te zien. 
 
De MR heeft twee soorten bevoegdheden: 
1. Instemmingsrecht: de MR wordt gevraagd goedkeuring te geven 
2. Adviesrecht: de MR wordt gevraagd advies te geven 
 
De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht over de schoolgids, het schoolplan, het schoolreglement, de klachtenregeling en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Adviesrecht heeft de MR onder andere over het lesrooster en de organisatie van de school. 
 
Om dit te kunnen doen, heeft de MR het recht om, binnen vastgestelde grenzen van de wet en het reglement, alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken. Via de MR kunt u dus uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uit oefenen. Ook kunt u de MR–leden altijd aanspreken over bovengenoemde zaken. 
Dit kan ook via de e-mail: mr.1000@kindante.nl 
 
Namens de oudergeleding hebben zitting in de MR: 
Ira Gelissen | moeder van dochter Zoe  in groep 4/5 en zoon Nouri  uit groep 2/3 en Nilo 
Aukje Voorn | moeder van Saar in groep 4/5 en Teun in groep 1/2  
 
Namens de leerkrachten hebben zitting in de MR: 
Miranda Reumkens | groep 8 locatie Lindenheuvel  
Lia Weeda | ICT-er en schoolopleider 
 
WE ZOEKEN NOG OUDERS VAN LOCATIE LINDENHEUVEL DIE ZITTING WILLEN NEMEN IN DE MR! 
 
Meer informatie? Bent u geïnteresseerd? Aarzel dan niet om informatie te vragen aan één van de MR-leden 
Of bezoek een keer vrijblijvend de vergadering. U bent altijd van harte welkom. 
 
 
Wij stellen ons voor:  


Mijn naam is Ira Gelissen, samen met Roel en onze drie kinderen woonachtig in Oud-Geleen. 
Onze dochter Zoe  en onze zoon Nouri  zitten in groep 4/5 en groep 2/3 locatie Zuid. Onze jongste Zoon Nilo  heeft nog even wat jaartjes te gaan alvorens ook hij zijn entree gaat maken bij de 1000-poot. 
Ik ben werkzaam als Manager Energie en Process bij USG Engineering waar ik als HR Prossional op het gebied van flexibele arbeid een team van 6 mensen aanstuur. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen samen met ons gezin, vrienden en familie. 
Naast mijn lidmaatschap van de MR van de 1000-poot ben ik bestuurslid van van Buurtvereniging Norbertijnenstraat en lid van de oudervereniging van Kinderopvang Upke Dupke. De komende drie jaar zal ik mij met veel plezier en interesse gaan inzetten als MR lid namens ouders en kinderen van de 1000-poot locatie Zuid. Mochten er punten zijn die van belang zijn om te bespreken in de MR laat het mij gerust weten! 
 
 
 
Mijn naam is Aukje Voorn, getrouwd met Joeri Voorn. Ik ben moeder van Saar  uit groep 4/5 en moeder van Teun 1/2 van locatie Zuid . 
Ik ben werkzaam als Coördinator Planning & Facility bij Acaleph, waar ik leiding mag geven aan de afdelingen Planning, Administratie en Facilitair. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om lekker te koken & te borrelen met vrienden. 
Bij KDV de Wigwam ben ik 5 jaar lid geweest van de oudercommissie, omdat ik het belangrijk vind dat wij als ouders actief een steentje bijdragen aan de leeromgeving van onze kinderen. Dit hoop ik dan ook te kunnen voortzetten als MR-lid bij de 1000-poot.  
Spreek mij gerust aan als je een onderwerp op de agenda wilt zetten van de MR. 
 

Mijn naam is Sanne van den Biggelaar en sinds begin van dit schooljaar ben ik lid van de MR van de duizendpoot.
Samen met Martin en onze zoon Daan woon ik op Lindenheuvel.
Daan zit in groep 3 locatie lindenheuvel.
Ik ben werkzaam als verpleegkundige op de maag-darm-lever afdeling van Zuyderland locatie Sittard-Geleen.
In mijn vrije tijd mag ik graag sporten waaronder paardrijden en borrelen met vrienden.
Als er vragen zijn stel ze gerust.
 
Vragen: 
Als u vragen, opmerkingen of andere ideeën heeft, twijfel dan niet om ons aan te spreken, of stuur een mailtje naar het algemene MR e-mail adres . 
mr.1000@kindante.nl 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) 
 
De openbare basisscholen in Sittard/Geleen zijn aangesloten bij de stichting Kindante. 
Van alle scholen die bij de stichting Kindante zijn aangesloten worden vanuit de lokale MR 1 leerkracht en 1 ouder afgevaardigd naar de GMR. 
 
De GMR adviseert en praat mee over die zaken die de eigen schoolorganisatie overstijgen, zoals het bestuursformatieplan en aspecten van het personeelsbeleid. 
Iedere MR vergadering worden belangrijke zaken teruggekoppeld vanuit de GMR. 

Cookie instellingen