Kindpartners
Locatie Zuid - Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, VVE peuterspeelzaal Kidts  

      

Al jaren werken we op locatie Zuid samen met kinderopvangorganisatie Kidts. In ons gebouw zit er, naast een kinderdagverblijf en BSO (buitenschoolse opvang) ook een VVEpeuterspeelzaal. 
Sinds schooljaar 2020/2021 is er een intensieve samenwerking gestart waarbij de pedagogisch mederwerkers en groepsleerkrachten gezamenlijk overleg hebben. Het aanbod voor peuters en kleuters wordt nog meer op elkaar afgestemd en er zal over en weer samen geleerd en gespeeld worden. 

Informatie over de buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf vindt u hier.


Locatie Lindenheuvel - VVE peuterspeelzaal Eigenwijs


We zijn als school steeds meer op weg naar een kindcentrum. Dit betekent dat we gaan verkennen hoe we de samenwerking met Spelenderwijs kunnen intensiveren. Zoals ook dit jaar gaan we verkennen of er mogelijkheden zijn om medewerkers van de peuterspeelzaal structureel in te zetten binnen onze school. Daarnaast gaan we de thema’s en het aanbod nog meer op elkaar afstemmen. Ook starten we komend schooljaar met verlengde schooldagactiviteiten. Dit zijn activiteiten direct aansluitend aan schooltijd waarin kinderen de gelegenheid krijgen te sporten, knutselen, toneel te spelen en/of muziek te maken. Hoe dit programma er concreet uitziet gaat u via classdojo en/of Isy van ons hore


Informatie over peuteropvang locatie Lindenheuvel vindt u hier.

Cookie instellingen