Kindpartners
Locatie Zuid - Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, VVE peuterspeelzaal Kidts  

KDV

Kinderopvang De Duizendkidts is gevestigd in basisschool De Duizendpoot. Er zijn twee groepen: een zogenoemde verticale groep voor 0 tot 4 jaar en een peutergroep voor 2 tot 4 jaar. Beide groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen. In de KDV en peutergroep wordt gewerkt met het VVE-programma Speelplezier. De peuters zijn spelenderwijs bezig met ontwikkelingsstimulerende activiteiten; voor de kleintjes zijn deze activiteiten aangepast naar leeftijd. In de basisschool zit ook de BSO.
 
Buitenplezier
KDV Duizendkidts ligt dichtbij het Daniker bos, waar we fijn kunnen wandelen. Of we gaan een dag naar de kinderboerderij als de weersomstandigheden het toelaten. Er ligt ook een speeltuin naast de school; deze is toegankelijk via de poort. We bieden hiermee een veelzijdig aanbod aan buitenactiviteiten. Een divers team van pedagogisch medewerkers zorgt ervoor dat uw kind zich welkom en veilig voelt.

Doorstroom naar de basisschool
Veel kinderen die KDV de Duizendkidts bezoeken, stromen door naar de basisschool in hetzelfde gebouw. Dit is prettig, voor de kinderen en de opvoeders. Het geeft ze een vertrouwd gevoel.
Omdat de doorstroom op verschillende momenten plaats vindt, zijn er geregeld nieuwe plaatsen beschikbaar. Informeer naar de plaatsingsmogelijkheden bij een van de medewerkers of planning@mik-piwgroep.nl).
 
BSO Het Speelhotel
BSO het Speelhotel is ook gevestigd in onze school. Er is plek voor 22 kinderen van 4 tot 12 jaar, met de mogelijkheid voor uitbreiding. Deze BSO kenmerkt zich door de huiselijke sfeer en toegankelijkheid. Tevens hebben we een nauwe samenwerking met het onder
wijs. 
 
Buitenaanbod
BSO het Speelhotel ligt in de buurt van het centrum van Geleen, het Daniker bos en een kinderboerderij. De naastgelegen speeltuin is toegankelijk via de poort. We bieden een veelzijdig aanbod aan buitenactiviteiten. Een divers team van pedagogisch medewerkers zorgt ervoor dat uw kind zich welkom en veilig voelt.
 


Locatie Lindenheuvel - VVE peuterspeelzaal Eigenwijs

Peuteropvang Eigenwijs is gevestigd in basisschool Eigenwijs, locatie Lindenheuvel. Ideaal als u ervoor kiest om uw peuter straks, op 4-jarige leeftijd, door te laten stromen naar deze basisschool. OBS De Duizendpoot wordt steeds meer een kindcentrum en intensiveert de samenwerking met Spelenderwijs. Zo zetten we onze medewerkers van de peuterspeelzaal structureel in binnen de basisschool en zijn we samen bezig om thema’s en het aanbod nog meer op elkaar af te stemmen.
Informatie over peuteropvang locatie Lindenheuvel vindt u hier 
Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met 
u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.
 
Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom!
BSO Lindenheuvel
BSO Lindenheuvel is gelegen in basisschool De Duizendpoot locatie Lindenheuvel. Er is plek voor 22 kinderen van 4-12 jaar. Deze BSO kenmerkt zich door een knusse, huiselijke ruimte in het schoolgebouw. Plezier, aandacht en respect zijn sleutelwoorden bij BSO Lindenheuvel. Andere kinderen ontmoeten, plezier beleven en 'thuiskomen' na school staan centraal.

Zelf kiezen
In een gezellige omgeving met uitdagend spelmateriaal, passend bij alle verschillende leeftijden en een gevarieerd activiteitenaanbod krijgt elk kind de ruimte en vrijheid om eigen keuzes te maken. De initiatieven van het kind worden gevolgd met oog voor de eigenheid en het talent van het kind, zodat het zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk individu dat respect leert hebben voor anderen en de omgeving.
 
Plezier en ontmoeten, binnen en buiten
De groepsruimte straalt rust en overzicht uit. De inrichting is afgestemd op de verschillende ontwikkelingsgebieden, leeftijden en behoeften van de kinderen. Er zijn verschillende speelhoeken: een huishoek, een bouwhoek, een eethoek met spellen en knutselspullen, een airhockey- en voetbaltafel, een leeshoek, een theaterhoek, het atelier en een gezellige zithoek. De kinderen kunnen ook gebruik maken van de speelzaal van de basisschool voor bewegingsspel met materialen zoals ballen, hoepels en klimmen op de rekken.
Elke dag spelen de kinderen buiten op de speelplaats van de basisschool, mits het weer dat toelaat. Er zijn verschillende spelmogelijkheden op de betegelde buitenspeelruimte. Er is voldoende plaats en materiaal om te fietsen, voetballen, rennen, klimmen, enzovoort. Maar er is ook nog een hele bijzondere tuin!
 
Veilig en vertrouwd
De kinderen zijn ingedeeld in een vaste groep die wordt begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. Wel zo fijn dat u en uw kind altijd dezelfde gezichten zien.
 
Openingstijden
BSO Lindenheuvel biedt opvang aan op maandag t/m donderdag na schooltijd tot 18.30 uur. De voorschoolse opvang (VSO) biedt opvang vanaf 7.30 uur tot de school begint.
Op vrijdag is BSO samengevoegd bij BSO Tinkeltime (Oud-Geleen). Tijdens schoolvakanties voegen we samen met BSO Tinkeltime van 8.00 tot 18.30 uur 

Meer informatie?
Neem dan een kijkje op de website van deze locatie. Op deze website treft u ook de contactgegevens aan.
 
Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met 
u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.
 
Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom!
Cookie instellingen